+420 568 404 011           ferrum@ferrum-mb.cz

Nafta: 34,20 CZK

SKLADOVÉ ZÁSOBY MORAVSKÉ BUDĚJOVICE

Nazev_skupinyKatalogNazevZustatekMnozstviKodHodnotaKoeficient
TYÈE PLOCHÉS235JRTYÈ PLOCHÁ 60x 5 6m S235JR605,176kg02,36
TYÈE PLOCHÉS235JRTYÈ PLOCHÁ 50x 6 6m S235JR763,914kg02,36
PLECHY ZA TEPLA VÁLCOVANÉC45PLECH 10x1250x2970 C45306kg080,00
TYÈE KRUHOVÉS235JRTYÈ KRUHOVÁ D 10 6m S235JR564,194kg00,62
TYÈE PLOCHÉS235JRTYÈ PLOCHÁ 60x10 6m S235JR1078,9895kg04,71
JEKLY UZAVØENÉ ÈTVERCOVÉS235JRHJEKL 40x40x2,5 6m S235JRH582m02,99
TYÈE PLOCHÉS235JRTYÈ PLOCHÁ 100x 5 6m S235JR10,8075kg03,93
TRUBKY SVAØOVANÉS235JRHTRUBKA SVAØOVANÁ 48,3x 3,6 6m S235JRH395,01kg03,99
JEKLY UZAVØENÉ OBDÉLNÍKOVÉS235JRHJEKL 140x80x 3 12m S235JRH12m010,11
PLECHY ZA TEPLA VÁLCOVANÉ 2000/6000S235JRC+NPLECH 6x2000x6000 S235JRC+N32630,4kg048,00
JEKLY UZAVØENÉ OBDÉLNÍKOVÉS235JRHJEKL 140x80x 3 6m S235JRH6m010,11
PLECHY ZA TEPLA VÁLCOVANÉ 2000/6000S235JR+NPLECH 15x2000x6000 svitkový S235JR+N1440kg0120,00
JEKLY UZAVØENÉ ÈTVERCOVÉS355J2HJEKL 150x150x 6 6m S355J2H6m027,80
ÚHELNÍKY ROVNORAMENNÉS235JRL 50x50x5 6m S235JR10896,828kg03,77
ÚHELNÍKY ROVNORAMENNÉS235JRL 50x50x8 6m S235JR174,6kg05,82
JEKLY UZAVØENÉ ÈTVERCOVÉS235JRHJEKL 90x90x5 12m S235JRH3m013,30
TRUBKY SVAØOVANÉS235JRHTRUBKA SVAØOVANÁ 33,7x 3 6m S235JRH1389,24kg02,27
JEKLY UZAVØENÉ ÈTVERCOVÉS235JRHJEKL 50x50x2 6m S235JRH792m03,09
TYÈE PLOCHÉS235JRTYÈ PLOCHÁ 50x 8 6+6,1m S235JR1164,642kg03,14
JEKLY UZAVØENÉ OBDÉLNÍKOVÉE235+CR1S2JEKL 60x25x1,5 5,65m E235+CR1S21107,6m01,927
PLECHY ZA TEPLA VÁLCOVANÉS235JR+NPLECH 15x1500x3000 S235JR+N19940kg0120,00
PLECHY ZA TEPLA VÁLCOVANÉ 2000/6000S235JRC+NPLECH 5x2000x6000 S235JRC+N15840kg040,00
JEKLY UZAVØENÉ OBDÉLNÍKOVÉS235JRHJEKL 80x40x2 6m S235JRH12m03,65
PLECHY ZA TEPLA VÁLCOVANÉS235JR+NPLECH 12x1500x3000 S235JR+N20656kg096,00
PLECHY ZA TEPLA VÁLCOVANÉS355MCPLECH 20x1500x3000 svitkový S355MC7290kg0160,00
OCEL.PÁSKAS235JROCEL.PÁSKA 40x2 svitek S235JR191kg00,63
JEKLY UZAVØENÉ OBDÉLNÍKOVÉS235JRHJEKL 100x50x5 6m S235JRH24m011,12
JEKLY UZAVØENÉ OBDÉLNÍKOVÉS235JRHJEKL 40x20x2 6m S235JRH1404m01,84
TRUBKY SVAØOVANÉS235JRHTRUBKA SVAØOVANÁ 18x 2 6m S235JRH18,96kg00,79
ÚHELNÍKY ROVNORAMENNÉS235JRL 120x120x 8 6m S235JR92kg015,09
JEKLY OTEVØENÉ LS235JRJekl otevøený L 30x20x2 - délka 6m S235JR479,52kg00,738
PLECHY ZA TEPLA VÁLCOVANÉS235JRPLECH 16x1000x2000 S235JR512kg0128,00
TYÈE KRUHOVÉ TAŽENÉS235JRC+CTYÈ KRUHOVÁ D 14 TAŽENÁ h9 3m S235JRC+C313,57kg01,21
PROFILY IPES235JRIPE 80 6m S235JR72kg06,00
KARI SÍTÌB500AKARI SÍ 5x100x100-2000x3000 (KD 35) B500A321ks018,48
TYÈE PLOCHÉS355J2TYÈ PLOCHÁ 40x 8 6m S355J2407,245kg02,51
JEKLY OTEVØENÉ LS235JRJekl otevøený L 30x20x3 - délka 6m S235JR207,9kg01,05
JEKLY UZAVØENÉ OBDÉLNÍKOVÉS235JRHJEKL 140x60x3 6m S235JRH6m08,96
ÚHELNÍKY ROVNORAMENNÉS235JRL 30x30x3 6m S235JR2266,428kg01,36
TRUBKY SVAØOVANÉS235JRHTRUBKA SVAØOVANÁ 38x 4 6m S235JRH804kg03,35
BETONÁØSKÁ OCELB500A BETONÁØSKÁ OCEL 8mm, délka 6m B500A 213,41kg00,395
JEKLY UZAVØENÉ OBDÉLNÍKOVÉS235JRHJEKL 140x70x5 6m S235JRH6m015,19
PLECHY ZA TEPLA VÁLCOVANÉS355MCPLECH 15x1500x3000 S355MC15078kg0120,00
JEKLY UZAVØENÉ ÈTVERCOVÉS355J2HJEKL 50x50x4 6m S355J2H6m05,87
TYÈE PLOCHÉS235JRTYÈ PLOCHÁ 40x 8 6m S235JR2496,5715kg02,51
JEKLY UZAVØENÉ ÈTVERCOVÉS235JRHJEKL 50x50x5 6m S235JRH6m06,97
TYÈE PLOCHÉS235JRTYÈ PLOCHÁ 60x 8 6+6,1m S235JR3025,0665kg03,77
TYÈE ÈTYØHRANNÉS235JRÈTYØHRAN 10x10 - délka 6 m S235JR1129,771kg00,79
TYÈE KRUHOVÉ TAŽENÉS235JRC+CTYÈ KRUHOVÁ D 8 TAŽENÁ h9 3m S235JRC+C30,4kg00,40
TYÈE PLOCHÉS235JRTYÈ PLOCHÁ 25x 8 6m S235JR13,8945kg01,57
TRUBKY BEZEŠVÉE235+NTRUBKA BEZEŠVÁ 22x 1,5 PØESNÁ E235+N4,548kg00,758
TYÈE PLOCHÉS235JRTYÈ PLOCHÁ 60x12 6m S235JR829,7025kg05,65
TRUBKY BEZEŠVÉ11 353.1TRUBKA BEZEŠVÁ 55x 5 PØESNÁ 11 353.178,97kg06,165
TRUBKY SVAØOVANÉS235JRHTRUBKA SVAØOVANÁ 76,1x 6,3 6m S235JRH62,04kg010,40
TRUBKY SVAØOVANÉS235JRHTRUBKA SVAØOVANÁ 32x 2 6m S235JRH396kg01,50
ŠIROKÁ OCELS235JROCEL ŠIROKÁ 220x20 6m S235JR205,8238kg034,54
PLECHY POZINKOVANÉDX51D Z275PLECH ZN 1x1500x3000 DX51D Z27511323kg08,00
TYÈE PLOCHÉS235JRTYÈ PLOCHÁ 25x 5 6m S235JR1411,92kg00,99
PLECHY ZA TEPLA VÁLCOVANÉ 2000/6000S355MCPLECH 8x2000x6000 S355MC46080kg064,00
PROFILY US235JRU 40x20x5 6m S235JR220,563kg02,87
PROFILY IPES235JRIPE 120 12,10m S235JR1607,84kg010,40
TYÈE KRUHOVÉ16MnCr5+ATYÈ KRUHOVÁ D 18 6m 16MnCr5+A12kg02,00
TYÈE KRUHOVÉS235JRTYÈ KRUHOVÁ D 15 6m S235JR1209,7625kg01,39
JEKLY UZAVØENÉ OBDÉLNÍKOVÉS235JRHJEKL 35x25x2 6m S235JRH24m01,633
PROFILY US235JRU 160 12+12,1m S235JR10843,16kg018,80
TRUBKY SVAØOVANÉS235JRHTRUBKA SVAØOVANÁ 26,9x 2,3 6m S235JRH33,6kg01,40
TYÈE PLOCHÉS235JR+MTYÈ PLOCHÁ 80x 6 6,1m S235JR+M7321,748kg03,77
ÚHELNÍKY NEROVNORAMENNÉS235JRL 30x20x3 6,1m S235JR70,135kg01,3
TYÈE PLOCHÉS355J2TYÈ PLOCHÁ 90x15 6m S355J2127,74kg010,60
PROFILY UPES235JRUPE 140 12m S235JR135,5kg014,50
TRUBKY SVAØOVANÉS235JRHTRUBKA SVAØOVANÁ 127x 6 6m S235JRH268,5kg017,90
JEKLY OTEVØENÉ US235JRJekl otevøený U 80x40x4 - délka 6m S235JR27,504kg04,584
PROFILY UPES235JRUPE 200 12m S235JR634,78kg022,80
TYÈE KRUHOVÉ TAŽENÉS235JRC+CTYÈ KRUHOVÁ D 12 TAŽENÁ h9 3m S235JRC+C1545,79kg00,89
TYÈE PLOCHÉS235JRTYÈ PLOCHÁ 60x 6 6m S235JR1746,393kg02,83
TRUBKY SVAØOVANÉS235JRHTRUBKA SVAØOVANÁ 42,4x 3 6m S235JRH1357,875kg03,06
TYÈE TS235JRT 25x25x3 - délka 6m S235JR0,199kg01,34
JEKLY UZAVØENÉ OBDÉLNÍKOVÉS235JRHJEKL 120x80x6 6m S235JRH18m017,91
ÚHELNÍKY ROVNORAMENNÉS235JRL 20x20x3 6m S235JR56,204kg00,88
PLECHY POZINKOVANÉDX51D Z275PLECH ZN 2x1250x2500 DX51D Z2753134kg016,00
TYÈE PLOCHÉS235JRTYÈ PLOCHÁ 75x15 6m S235JR52,98kg08,83
TYÈE TS235JRT 60x60x5 6 m S235JR26,7kg04,45
TYÈE PLOCHÉS235JRTYÈ PLOCHÁ 130x 6 6m S235JR40kg06,12
TYÈE KRUHOVÉ TAŽENÉS355J2C+CTYÈ KRUHOVÁ D 12 TAŽENÁ h9 3m S355J2C+C5,34kg00,89
TYÈE KRUHOVÉ TAŽENÉS235JRC+CTYÈ KRUHOVÁ D 5 TAŽENÁ h9 3m S235JRC+C0,792kg00,16
TRUBKY BEZEŠVÉ11 353TRUBKA BEZEŠVÁ 48,3x 2,9 4 - 8m 11 35319,5kg03,25
TYÈE ÈTYØHRANNÉ TAŽENÉS235JRC+CÈTYØHRAN 30x30 TAŽENÝ - h11 - délka 3 m S235JRC+C148,47kg07,07
TRUBKY SVAØOVANÉS235JRHTRUBKA SVAØOVANÁ 16x 1,5 6m S235JRH19,524kg00,536
TRUBKY SVAØOVANÉS235JRHTRUBKA SVAØOVANÁ 48,3x 3 6m S235JRH1764,6kg03,46
BETONÁØSKÁ OCELB500BBETONÁØSKÁ OCEL 8mm, délka 6m B500B8000,3kg00,395
JEKLY UZAVØENÉ OBDÉLNÍKOVÉS235JRHJEKL 40x30x2 6m S235JRH678m02,09
PROFILY HEAS235JRHEA 140 12+12,10m S235JR2961,02kg025,30
TYÈE KRUHOVÉ TAŽENÉS235JRC+CTYÈ KRUHOVÁ D 4 TAŽENÁ h9 3m S235JRC+C28,2kg00,10
JEKLY UZAVØENÉ OBDÉLNÍKOVÉS235JRHJEKL 100x60x3 6m S235JRH285m07,29
JEKLY UZAVØENÉ OBDÉLNÍKOVÉS235JRHJEKL 100x40x3 6m S235JRH171m06,35
TYÈE KRUHOVÉS355J2TYÈ KRUHOVÁ D 85 6m S355J2136,365kg044,545
JEKLY UZAVØENÉ OBDÉLNÍKOVÉS235JRHJEKL 40x20x1,5 6m S235JRH129m01,34
TYÈE KRUHOVÉ TAŽENÉS235JRC+SHTYÈ KRUHOVÁ D 70 TAŽENÁ h11 3m S235JRC+SH241,68kg030,21
TYÈE PLOCHÉS235JRTYÈ PLOCHÁ 70x12 6m S235JR319kg06,62
TYÈE PLOCHÉS235JRTYÈ PLOCHÁ 45x 5 6m S235JR22,5205kg01,77
TYÈE KRUHOVÉS235JRTYÈ KRUHOVÁ D 8 6m S235JR209,66kg00,40
JEKLY UZAVØENÉ OBDÉLNÍKOVÉS235JRHJEKL 120x100x4 6m S235JRH6m013,39
PLECHY ZA TEPLA VÁLCOVANÉS235JRC+NPLECH 2x1250x2500 S235JRC+N12840,0625kg015,70
ÚHELNÍKY ROVNORAMENNÉS235JRL 45x45x4 12m S235JR16,029kg02,74
JEKLY UZAVØENÉ OBDÉLNÍKOVÉS235JRHJEKL 100x60x4 6m S235JRH528m09,22
JEKLY UZAVØENÉ OBDÉLNÍKOVÉS235JRHJEKL 60x30x2,5 6m S235JRH396m03,326
JEKLY UZAVØENÉ ÈTVERCOVÉS235JRHJEKL 80x80x2 6m S235JRH18m04,82
TYÈE PLOCHÉS235JRTYÈ PLOCHÁ 30x 4 6m S235JR938,092kg00,94
ÚHELNÍKY ROVNORAMENNÉS235JRL 50x50x4 6m S235JR1101,789kg03,06
JEKLY UZAVØENÉ OBDÉLNÍKOVÉS235JRHJEKL 120x60x4 6m S235JRH204m010,70
JEKLY UZAVØENÉ OBDÉLNÍKOVÉS235JRHJEKL 30x20x3 6m S235JRH6m01,89
ÚHELNÍKY NEROVNORAMENNÉS235JRL 70x50x6 6m S235JR16,23kg05,41
TYÈE KRUHOVÉ TAŽENÉS235JRC+CTYÈ KRUHOVÁ D 20 TAŽENÁ h9 3m S235JRC+C211,08kg02.47
PLECHY ZA TEPLA VÁLCOVANÉS235JRC+NPLECH 2,5x1500x3000 S235JRC+N30371,76kg019,62
PLECHY ZA TEPLA VÁLCOVANÉS355MCPLECH 3x1500x3000 S355MC8468kg024,00
PLECHY ZA TEPLA VÁLCOVANÉS235JRC+NPLECH 2x1500x3000 S235JRC+N16510,2kg015,70
TYÈE PLOCHÉS235JRTYÈ PLOCHÁ 45x 6 6m S235JR1589,682kg02,12
PLECHY POZINKOVANÉDX51D Z275PLECH ZN 2,5x1000x2000 DX51D Z2755576kg020,00
PLECHY POZINKOVANÉDX51D Z275PLECH ZN 3x1500x3000 DX51D Z27510956kg024,00
TYÈE PLOCHÉS235JRTYÈ PLOCHÁ 30x10 6m S235JR1987,846kg02,36
TYÈE PLOCHÉS235JRTYÈ PLOCHÁ 70x15 6m S235JR50kg08,24
JEKLY UZAVØENÉ OBDÉLNÍKOVÉS235JRHJEKL 50x30x2 6m S235JRH1155m02,35
PLECHY ZA STUDENA VÁLCOVANÉDC01 AmPLECH 1x1250x2500 DC01 Am11946,7431kg07,85
TYÈE PLOCHÉS355J2TYÈ PLOCHÁ 20x15 6m S355J214,042kg02,36
TYÈE KRUHOVÉS235JRTYÈ KRUHOVÁ D 12 6m S235JR1751,3395kg00,89
TYÈE TS235JRT 35x35x4 - délka 6m S235JR86,8365kg02,07
ŠIROKÁ OCELS235JROCEL ŠIROKÁ 160x 6 6m S235JR67,2945kg07,54
OCEL.PÁSKAS235JR+NOCEL.PÁSKA 30x3 svitek S235JR+N196,32kg00,71
TRUBKY SVAØOVANÉS235JRHTRUBKA SVAØOVANÁ 25x 1,5 6m S235JRH73,08kg00,87
JEKLY UZAVØENÉ OBDÉLNÍKOVÉS235JRHJEKL 50x20x2 6m S235JRH27m02,08
ŠIROKÁ OCELS235JROCEL ŠIROKÁ 180x10 6m S235JR187,39kg014,10
TYÈE KRUHOVÉ TAŽENÉS235JRC+CTYÈ KRUHOVÁ D 8,9 TAŽENÁ h9 3m S235JRC+C362,71kg00,49
TYÈE KRUHOVÉS235JRTYÈ KRUHOVÁ D 20 6m S235JR682,708kg02,47
PLECHY ZA TEPLA VÁLCOVANÉS235JR+NPLECH 4x1500x3000 moø. S235JR+N720kg032,00
PROFILY HEAS235JRHEA 160 12+12,10m S235JR343,2kg031,20
ŠIROKÁ OCELS235JROCEL ŠIROKÁ 200x30 6m S235JR847,8kg047,10
TYÈE KRUHOVÉ TAŽENÉS355J2C+CTYÈ KRUHOVÁ D 28 TAŽENÁ h9 3m S355J2C+C14,52kg04,84
TRUBKY SVAØOVANÉS235JRHTRUBKA SVAØOVANÁ 70x 3 6m S235JRH208,32kg04,96
PLECHY ZA TEPLA VÁLCOVANÉS355MCPLECH 6x1250x2500 S355MC27150kg048,00
JEKLY UZAVØENÉ ÈTVERCOVÉS235JRHJEKL 60x60x4 6m S235JRH462m07,11
JEKLY UZAVØENÉ OBDÉLNÍKOVÉS235JRHJEKL 60x30x3 6m S235JRH285m04,01
PLECHY ZA TEPLA VÁLCOVANÉP265GHPLECH 3x1500x3000 P265GH1944kg024,00
TYÈE PLOCHÉS235JRTYÈ PLOCHÁ 70x10 6m S235JR157kg05,50
TYÈE PLOCHÉS355J2TYÈ PLOCHÁ 110x 6 6m S355J230,821kg05,18
ŠIROKÁ OCELS235JROCEL ŠIROKÁ 250x10 6m S235JR0,9815kg019,63
ÚHELNÍKY ROVNORAMENNÉS235JRL 80x80x 8 6m S235JR1667,893kg09,63
JEKLY UZAVØENÉ OBDÉLNÍKOVÉS235JRHJEKL 70x40x3 6m S235JRH6m04,82
PLECHY ZA TEPLA VÁLCOVANÉS355MCPLECH 10x1250x2500 S355MC4250kg080,00
TYÈE PLOCHÉS235JRTYÈ PLOCHÁ 65x10 6m S235JR30,6kg05,10
KARI SÍTÌB500AKARI SÍ 4x150x150-2000x3000 (KA 17) B500A185ks08,12
ÚHELNÍKY ROVNORAMENNÉS235JRL 50x50x6 6m S235JR2471,8275kg04,47
TYÈE KRUHOVÉS275JRTYÈ KRUHOVÁ D 36 6,1m S275JR527,34kg07,99
TYÈE PLOCHÉS235JRTYÈ PLOCHÁ 100x25 6m S235JR11,2kg019,60
PLECHY ZA TEPLA VÁLCOVANÉS235JRC+NPLECH 3x1500x3000 S235JRC+N31334kg024,00
PLECHY ZA TEPLA VÁLCOVANÉS235JRPLECH 2,5x1250x2500 S235JR735,75kg019,62
TYÈE ÈTYØHRANNÉS235JRÈTYØHRAN 12x12 - délka 6 m S235JR722,187kg01,13
OCEL.PÁSKAS235JR+NOCEL.PÁSKA 40x3 svitek S235JR+N315kg00,94
PROFILY IS235JRI 140 12+12,10m S235JR7143,96kg014,30
PLECHY ZA STUDENA VÁLCOVANÉDC01 AmPLECH 1,5x1500x3000 DC01 Am6723,55kg011,78
PLECHY POZINKOVANÉDX51D Z275PLECH ZN 1x1500x3000 II. jakost DX51D Z2751044kg08,00
PROFILY IS235JRI 220 12+12,10m S235JR3907,34kg031,10
TRUBKY SVAØOVANÉS235JRHTRUBKA SVAØOVANÁ 17,2x 2,3 6m S235JRH15,3kg00,845
TRUBKY BEZEŠVÉ11 353.1TRUBKA BEZEŠVÁ 12x 2 PØESNÁ 11 353.123,95kg00,493
PLECHY POZINKOVANÉDX51D Z275PLECH ZN 1,5x1250x2500 DX51D Z2754923kg012,00
TYÈE KRUHOVÉ TAŽENÉS355J2C+CTYÈ KRUHOVÁ D 70 TAŽENÁ h9 3m S355J2C+C90,9kg030,21
TYÈE PLOCHÉ TAŽENÉS235JRC+CTYÈ PLOCHÁ 20x12 TAŽENÁ h11 3m S235JRC+C54,84kg01,884
JEKLY UZAVØENÉ ÈTVERCOVÉS235JRHJEKL 90x90x3 6m S235JRH5,4m08,21
TYÈE KRUHOVÉ15 230.3TYÈ KRUHOVÁ D 50 6m 15 230.392,46kg015,41
PLECHY POZINKOVANÉDX51D Z275PLECH ZN 2,5x1500x3000 DX51D Z2751522kg020,00
PLECHY POZINKOVANÉDX51D Z275PLECH ZN 1,5x1000x2000 DX51D Z2752155kg012,00
TYÈE PLOCHÉS235JRTYÈ PLOCHÁ 20x 4 6m S235JR46,0845kg00,63
PROFILY US235JRU 220 12,10m S235JR5347,48kg029,40
ÚHELNÍKY ROVNORAMENNÉS235JRL 40x40x3 6m S235JR113,252kg01,84
TYÈE KRUHOVÉ TAŽENÉS235JRC+CTYÈ KRUHOVÁ D 55 TAŽENÁ h9 3m S235JRC+C56,1kg018,70
TYÈE PLOCHÉS235JRTYÈ PLOCHÁ 100x15 6m S235JR42,008kg011,80
TYÈE PLOCHÉS235JRTYÈ PLOCHÁ 70x 5 6m S235JR937,025kg02,75
PROFILY HEBS235JRHEB 100 12m S235JR109,775kg020,90
TYÈE PLOCHÉS235JRTYÈ PLOCHÁ 30x 6 6+6,1m S235JR1413,706kg01,41
PROFILY IPES235JRIPE 200 12+12,10m S235JR7994,56kg022,40
PROFILY IS235JRI 160 12,10m S235JR3614,335kg017,90
BETONÁØSKÁ OCELB500BBETONÁØSKÁ OCEL 12mm, délka 6m B500B10336,436kg00,888
BETONÁØSKÁ OCELB500BBETONÁØSKÁ OCEL 16mm, délka 12m B500B6569,08kg01,58
JEKLY UZAVØENÉ ÈTVERCOVÉS235JRHJEKL 25x25x2 6m S235JRH1677m01,49
JEKLY UZAVØENÉ OBDÉLNÍKOVÉS235JRHJEKL 50x30x3 6m S235JRH612m03,55
TRUBKY SVAØOVANÉS235JRHTRUBKA SVAØOVANÁ 26,9x 2,5 6m S235JRH270kg01,50
TRUBKY BEZEŠVÉS355J2HTRUBKA BEZEŠVÁ 146x 6,3 6m S355J2H351,621kg021,705
PLECHY ZA TEPLA VÁLCOVANÉ 2000/6000S235JR+NPLECH 10x2000x6000 S235JR+N58560kg080,00
JEKLY UZAVØENÉ OBDÉLNÍKOVÉS235JRHJEKL 120x60x3 6m S235JRH162m08,01
TYÈE KRUHOVÉS235JRTYÈ KRUHOVÁ D 50 6m S235JR96kg015,41
PLECHY POZINKOVANÉDX51D Z275PLECH ZN 1x1250x2500 DX51D Z2755159kg08,00
JEKLY UZAVØENÉ OBDÉLNÍKOVÉS235JRHJEKL 100x30x2 6m S235JRH54m03,92
PLECHY ZA TEPLA VÁLCOVANÉS355J2C+NPLECH 12x1500x3000 S355J2C+N3384kg096,00
ÚHELNÍKY ROVNORAMENNÉS235JRL 50x50x4 12m S235JR6,428kg03,06
PLECHY ZA TEPLA VÁLCOVANÉS235JR+NPLECH 8x1250x2500 S235JR+N29800kg064,00
PLECHY ZA TEPLA VÁLCOVANÉS235JR+NPLECH 10x1000x2000 S235JR+N21364kg080,00
JEKLY PRAPORKOVÉ LE235+CR1JEKL PRAPORKOVÝ L 70x34x55x2 - délka 6m E235+CR1436,08kg03,16
PROFILY IPES235JRIPE 100 12+12,10m S235JR220,5kg08,10
TYÈE PLOCHÉS235JRTYÈ PLOCHÁ 35x 6 6m S235JR1786,9kg01,65
PLECHY ZA TEPLA VÁLCOVANÉS235JRC+NPLECH 6x1250x2500 S235JRC+N16800kg048,00
TYÈE PLOCHÉS235JRTYÈ PLOCHÁ 100x 8 6m S235JR783,874kg06,28
JEKLY UZAVØENÉ OBDÉLNÍKOVÉS235JRHJEKL 100x40x4 6m S235JRH168m08,37
TYÈE KRUHOVÉS235JRTYÈ KRUHOVÁ D 16 6m S235JR987,491kg01,58
JEKLY UZAVØENÉ ÈTVERCOVÉS235JRHJEKL 40x40x2 6m S235JRH1664,5m02,483
PROFILY IPES235JRIPE 160 12+12,10m S235JR6811,49kg015,80
TYÈE PLOCHÉS235JRTYÈ PLOCHÁ 110x 6 6m S235JR65,16kg05,18
JEKLY UZAVØENÉ ÈTVERCOVÉS235JRHJEKL 60x60x2 6m S235JRH648m03,79
TRUBKY SVAØOVANÉS235JRHTRUBKA SVAØOVANÁ 48,3x 2 6m S235JRH13,68kg02,28
JEKLY UZAVØENÉ ÈTVERCOVÉS235JRHJEKL 25x25x1,5 6m S235JRH270m01,12
JEKLY UZAVØENÉ OBDÉLNÍKOVÉS235JRHJEKL 70x30x2 6m S235JRH12m03,03
TYÈE PLOCHÉ TAŽENÉC45+CTYÈ PLOCHÁ 32x12 TAŽENÁ h11 3m C45+C9,03kg03,01
TRUBKY SVAØOVANÉS235JRHTRUBKA SVAØOVANÁ 80x 2 6m S235JRH23,1kg03,85
JEKLY UZAVØENÉ ÈTVERCOVÉS235JRHJEKL 35x35x3 6m S235JRH1260m02,95
TYÈE KRUHOVÉS235JRTYÈ KRUHOVÁ D 22 6m S235JR503,5975kg02,99
PROFILY US235JRU 240 12+12,10m S235JR457,3kg034,00
TYÈE PLOCHÉS235JRTYÈ PLOCHÁ 50x 5 6m S235JR7142,054kg01,96
TYÈE PLOCHÉS235JRTYÈ PLOCHÁ 110x10 6m S235JR440,64kg08,64
ÚHELNÍKY ROVNORAMENNÉS355J2L 150x150x12 12m S355J2166kg027,30
PROFILY US235JRU 200 12+12,10m S235JR3864,0175kg025,30
PLECHY ZA TEPLA VÁLCOVANÉ 2000/6000S355MCPLECH 4x2000x6000 S355MC74880kg032,00
JEKLY UZAVØENÉ OBDÉLNÍKOVÉE235+CR1S2JEKL 60x25x1,5 3,66m E235+CR1S21293,4m01,927
JEKLY OTEVØENÉ US235JRJekl otevøený U 30x30x2 - délka 6m S235JR7,86kg01,31
TYÈE PLOCHÉS235JRTYÈ PLOCHÁ 25x10 6m S235JR70,364kg01,96
TRUBKY SVAØOVANÉS235JRHTRUBKA SVAØOVANÁ 20x 2 6m S235JRH210,93kg00,89
ÚHELNÍKY ROVNORAMENNÉS235JRL 25x25x3 6m S235JR522,1705kg01,11
TYÈE PLOCHÉS235JRTYÈ PLOCHÁ 25x15 6m S235JR17,405kg02,95
ÚHELNÍKY ROVNORAMENNÉS235JRL 60x60x 6 6m S235JR1392,829kg05,42
TYÈE PLOCHÉS235JRTYÈ PLOCHÁ 25x 6 6m S235JR19,24kg01,18
ÚHELNÍKY ROVNORAMENNÉS235JRL 100x100x 8 6m S235JR1655,42kg012,18
TYÈE KRUHOVÉS235JRTYÈ KRUHOVÁ D 25 6m S235JR10,55kg03,85
TRUBKY SVAØOVANÉS235JRHTRUBKA SVAØOVANÁ 44,5x3,2 6m S235JRH78,24kg03,26
TYÈE KRUHOVÉC45TYÈ KRUHOVÁ D 75 6m C45115,898kg034,70
OCEL.PÁSKAS235JR+NOCEL.PÁSKA 25x2 svitek S235JR+N194,54kg00,39
TYÈE PLOCHÉS235JRTYÈ PLOCHÁ 70x 6 6m S235JR1950,135kg03,30
PROFILY HEAS235JRHEA 120 12,10m S235JR4352,1904kg020,40
PLECHY ZA TEPLA VÁLCOVANÉS235JRC+NPLECH 5x1250x2500 S235JRC+N19776kg040,00
JEKLY UZAVØENÉ ÈTVERCOVÉS235JRHJEKL 35x35x2 6m S235JRH1077m02,09
JEKLY UZAVØENÉ ÈTVERCOVÉS235JRHJEKL 40x40x4 6m S235JRH294m04,63
PROFILY US235JRU 120 12+12,10m S235JR5346,984kg013,40
JEKLY UZAVØENÉ ÈTVERCOVÉS235JRHJEKL 70x70x4 6m S235JRH309m08,37
JEKLY PRAPORKOVÉ TE155+CR1JEKL PRAPORKOVÝ T 55x34x25x15x2 - délka 6m E155+CR1280,35kg02,67
JEKLY UZAVØENÉ OBDÉLNÍKOVÉS235JRHJEKL 80x60x3 6m S235JRH370m06,17
JEKLY UZAVØENÉ ÈTVERCOVÉS235JRHJEKL 80x80x4 6m S235JRH357m09,89
TRUBKY SVAØOVANÉS235JRHTRUBKA SVAØOVANÁ 42,4x 2 6m S235JRH48kg02,0
PROFILY UPES235JRUPE 160 12m S235JR208,6kg017,00
TRUBKY BEZEŠVÉ11 353TRUBKA BEZEŠVÁ 18x 3 PØESNÁ 11 3536,66kg01,11
ÚHELNÍKY ROVNORAMENNÉS235JRL 35x35x4 6m S235JR100,645kg02,10
PROFILY IS235JRI 80 6m S235JR18,117kg05,94
PROFILY IS235JRI 120 12+12,10m S235JR5436,024kg011,10
TYÈE ÈTYØHRANNÉ TAŽENÉS235JRC+CÈTYØHRAN 7x7 TAŽENÝ - h11 - délka 3 m S235JRC+C5,85kg00,39
TYÈE PLOCHÉ TAŽENÉS235JRC+CTYÈ PLOCHÁ 16x 6 TAŽENÁ h11 3m S235JRC+C1,2kg00,76
TYÈE KRUHOVÉS235JRTYÈ KRUHOVÁ D 6 6m S235JR287,485kg00,22
JEKLY OTEVØENÉ US235JRJekl otevøený U 40x40x2 S235JR64,44kg01,79
PROFILY UPES235JRUPE 200 15m S235JR301,4kg022,80
PROFILY US235JRU 50 6,1m S235JR4716,064kg05,59
TYÈE PLOCHÉS355J2TYÈ PLOCHÁ 38x10 6m S355J217,898kg02,983
PLECHY ZA TEPLA VÁLCOVANÉS235JRC+NPLECH 2x1000x2000 S235JRC+N26581,4kg015,70
PLECHY ZA TEPLA VÁLCOVANÉ 2000/6000S355J2+NPLECH 20x2000x6000 kvarto S355J2+N1920kg0160,00
PLECHY ZA TEPLA VÁLCOVANÉS235JRC+NPLECH 3x1250x2500 S235JRC+N15881kg024,00
PLECHY ZA TEPLA VÁLCOVANÉS235JR+NPLECH 20x1500x3000 svitkový S235JR+N1440kg0160,00
JEKLY UZAVØENÉ OBDÉLNÍKOVÉS235JRHJEKL 45x25x2 6m S235JRH36m01,931
PROFILY HEBS355J2HEB 160 13,10m S355J2209,76kg043,70
TRUBKY NEREZOVÉ1.4301 TRUBKA NEREZ 48,3x3,6 1.4301 24,18kg04,03
TYÈE KRUHOVÉS355J2TYÈ KRUHOVÁ D 70 6m S355J2162,853kg030,21
JEKLY OTEVØENÉ US235JRG2Jekl otevøený U 30x20x2 - délka 6m S235JRG278,78kg01,01
TYÈE ÈTYØHRANNÉS355J2ÈTYØHRAN 90x90 - délka 6 m S355J2381,54kg063,59
TYÈE ÈTYØHRANNÉS235JRÈTYØHRAN 14x14 - délka 6 m S235JR151,405kg01,54
PLECHY ZA TEPLA VÁLCOVANÉ 2000/6000S355MCPLECH 12x2000x6000 S355MC17280kg096,00
PLECHY ZA TEPLA VÁLCOVANÉS235JRC+NPLECH 10x1500x3000 S235JRC+N18328kg080,00
JEKLY UZAVØENÉ ÈTVERCOVÉS235JRHJEKL 40x40x1,5 6m S235JRH162m01,83
BETONÁØSKÁ OCELB500BBETONÁØSKÁ OCEL 6mm, délka 6m B500B2935,08kg00,222
ÚHELNÍKY ROVNORAMENNÉS235JRL 45x45x5 6m S235JR1437,683kg03,38
JEKLY UZAVØENÉ OBDÉLNÍKOVÉS235JRHJEKL 140x60x5 6m S235JRH6m015,02
JEKLY UZAVØENÉ ÈTVERCOVÉS235JRHJEKL 40x40x3 6m S235JRH1248m03,65
JEKLY UZAVØENÉ ÈTVERCOVÉS235JRHJEKL 100x100x 3 6m S235JRH204m09,17
PLECHY ZA TEPLA VÁLCOVANÉS355MCPLECH 4x1500x3000 S355MC48240kg032,00
TRUBKY NEREZOVÉ1.4301TRUBKA NEREZ 33,7x3,2 6m 1.430158,56kg02,444
JEKLY UZAVØENÉ OBDÉLNÍKOVÉS235JRHJEKL 70x50x3 6m S235JRH141m05,41
PROFILY IS235JRI 100 12+12,10m S235JR1924,182kg08,34
TYÈE PLOCHÉS235JRTYÈ PLOCHÁ 90x15 6m S235JR250,7kg010,60
JEKLY UZAVØENÉ OBDÉLNÍKOVÉS235JRHJEKL 80x40x3 6m S235JRH54m05,41
TYÈE TS235JRT 30x30x4 - délka 6m S235JR30,024kg01,668
PROFILY HEBS235JRHEB 140 12+12,10m S235JR398,55kg034,50
JEKLY UZAVØENÉ ÈTVERCOVÉS235JRHJEKL 80x80x3 6m S235JRH531m07,42
PLECHY POZINKOVANÉDX51D Z275PLECH ZN 4x1500x3000 DX51D Z2753744kg032,00
TRUBKY SVAØOVANÉS235JRHTRUBKA SVAØOVANÁ 50x 2 6m S235JRH149,31kg02,37
TYÈE PLOCHÉS235JRTYÈ PLOCHÁ 40x10 6m-6,1m S235JR1816,51kg03,14
PLECHY ZA TEPLA VÁLCOVANÉS235JRC+NPLECH 3x1000x2000 S235JRC+N12714kg024,00
TRUBKY BEZEŠVÉ11 353TRUBKA BEZEŠVÁ 82,5x 4 11 35346,44kg07,74
TYÈE KRUHOVÉ TAŽENÉS355J2C+CTYÈ KRUHOVÁ D 25 TAŽENÁ h9 3m S355J2C+C11,55kg03,85
TYÈE PLOCHÉS235JRTYÈ PLOCHÁ 35x25 6m S235JR43kg06,87
PLECHY ZA TEPLA VÁLCOVANÉ 2000/6000S355MCPLECH 6x2000x6000 S355MC65088kg048,00
TRUBKY SVAØOVANÉS235JRHTRUBKA SVAØOVANÁ 70x 5 6m S235JRH48,06kg08,01
JEKLY UZAVØENÉ ÈTVERCOVÉS235JRHJEKL 80x80x5 6m S235JRH195m011,96
PLECHY ZA STUDENA VÁLCOVANÉDC01 AmPLECH 1,5x1000x2000 DC01 Am7931,48kg011,78
JEKLY UZAVØENÉ ÈTVERCOVÉS235JRHJEKL 100x100x 4 6m S235JRH297m012,13
JEKLY OTEVØENÉ LS235JRJekl otevøený L 30x30x2 - délka 6m S235JR8,1kg00,90
PLECHY ZA TEPLA VÁLCOVANÉ 2000/6000S355MCPLECH 15x2000x6000 svitkový S355MC43200kg0120,00
TRUBKY POZINKOVANÉTRUBKA ZN SVAØOVANÁ 26,9x2,6 7m 1315kg01,558
ÚHELNÍKY ROVNORAMENNÉS235JR+ML 70x70x5 6m S235JR+M96,3915kg05,37
PLECHY ZA TEPLA VÁLCOVANÉS235JRC+NPLECH 4x1250x2500 S235JRC+N11668kg032,00
JEKLY UZAVØENÉ OBDÉLNÍKOVÉS235JRHJEKL 40x30x3 6m S235JRH399m03,10
JEKLY UZAVØENÉ OBDÉLNÍKOVÉS235JRHJEKL 120x60x6 6m S235JRH3m015,10
PLECHY ZA TEPLA VÁLCOVANÉS355MCPLECH 12x1500x3000 S355MC14732kg096,00
JEKLY UZAVØENÉ OBDÉLNÍKOVÉE235+CR1S1,2,3JEKL 60x25x2 6m E235+CR1S1,2,36902m02,57
PLECHY ZA STUDENA VÁLCOVANÉDC01 AmPLECH 1,25x1000x2000 DC01 Am5360,6kg09,90
TYÈE PLOCHÉS235JRTYÈ PLOCHÁ 20x 3 6m S235JR37,2755kg00,47
TRUBKY NEREZOVÉ1.4301TRUBKA NEREZ 15x 1,5 1.43013,06kg00,51
ÚHELNÍKY ROVNORAMENNÉS235JRL 70x70x6 6m S235JR2224,7025kg06,39
BETONÁØSKÁ OCELB500BBETONÁØSKÁ OCEL 10mm, délka 6m B500B23857,97kg00,617
TRUBKY SVAØOVANÉS355J2HTRUBKA SVAØOVANÁ 273x10 6m S355J2H389,4kg064,9
PLECHY ZA TEPLA VÁLCOVANÉ 2000/6000S355MCPLECH 10x2000x6000 S355MC49875kg080,00
TRUBKY SVAØOVANÉS235JRHTRUBKA SVAØOVANÁ 51x 3 6m S235JRH10,65kg03,55
PLECHY ZA TEPLA VÁLCOVANÉ 2000/6000S355MCPLECH 5x2000x6000 S355MC75840kg040,00
PLECHY ZA TEPLA VÁLCOVANÉS355MCPLECH 10x1500x3000 S355MC1606kg080,00
TYÈE KRUHOVÉ TAŽENÉS235JRC+CTYÈ KRUHOVÁ D 27 TAŽENÁ h9 6m S235JRC+C67,35kg04,49
TRUBKY SVAØOVANÉS235JRHTRUBKA SVAØOVANÁ 76,1x 3 6m S235JRH1439,64kg05,58
PLECHY ZA TEPLA VÁLCOVANÉS235JR+NPLECH 2,5x1000x2000 S235JR+N15931,44kg019,62
PLECHY ZA TEPLA VÁLCOVANÉS355MCPLECH 5x1500x3000 S355MC29312kg040,00
KARI SÍTÌB500AKARI SÍ 6x100x100-2000x3000 (KH 30) B500A499ks026,64
JEKLY UZAVØENÉ OBDÉLNÍKOVÉS355J2HJEKL 100x50x8 12m S355J2H24m017,73
PLECHY ZA TEPLA VÁLCOVANÉS235JRC+NPLECH 5x1500x3000 S235JRC+N12568kg040,00
TYÈE PLOCHÉS235JRTYÈ PLOCHÁ 120x10 6m S235JR2929,67kg09,42
TRUBKY SVAØOVANÉS235JRHTRUBKA SVAØOVANÁ 168,3x 6 6m S235JRH144kg024,00
TYÈE PLOCHÉ TAŽENÉS355J2C+CTYÈ PLOCHÁ 30x10 TAŽENÁ h11 3m Nabízet i za obyè. S355J2C+C2329,2kg02,355
TYÈE PLOCHÉS235JRTYÈ PLOCHÁ 40x 4 6m S235JR86,31kg01,26
BETONÁØSKÁ OCELB500BBETONÁØSKÁ OCEL 14mm, délka 6m B500B1487,3kg01,21
TRUBKY SVAØOVANÉS235JRHTRUBKA SVAØOVANÁ 25x 3 6 m S235JRH58,68kg01,63
PLECHY ZA STUDENA VÁLCOVANÉDC01 AmPLECH 1,5x1250x2500 DC01 Am4849,1875kg011,78
TYÈE PLOCHÉS235JRTYÈ PLOCHÁ 80x15 6m S235JR450,276kg09,42
TYÈE KRUHOVÉ TAŽENÉS235JRC+CTYÈ KRUHOVÁ D 6 TAŽENÁ h9 3m S235JRC+C1,603kg00,22
JEKLY UZAVØENÉ OBDÉLNÍKOVÉS235JRHJEKL 60x40x2 6m S235JRH1581m03,03
TYÈE PLOCHÉS235JRTYÈ PLOCHÁ 150x10 6m S235JR630,07kg011,80
JEKLY UZAVØENÉ OBDÉLNÍKOVÉS235JRHJEKL 100x50x4 6m S235JRH282m08,98
TYÈE PLOCHÉS235JR+MTYÈ PLOCHÁ 50x30 6m S235JR+M34,6kg011,80
PROFILY US235JRU 65 6+6,1m S235JR5053,9575kg07,09
PLECHY POZINKOVANÉDX51D Z275PLECH ZN 0,8x1000x2000 DX51D Z275202,24kg06,32
TYÈE ŠESTIHRANNÉS355J2+CŠESTIHRAN 22 h11 3m S355J2+C9,87kg03,29
JEKLY UZAVØENÉ OBDÉLNÍKOVÉS235JRHJEKL 80x60x4 6m S235JRH180m08,37
TRUBKY BEZEŠVÉP235TR2TRUBKA BEZEŠVÁ 22x 4 6m P235TR275,6kg02,1
PLECHY SLZIÈKOVÉS235JRPLECH SLZA 3x1000x2000 S235JR263kg025,70
JEKLY UZAVØENÉ OBDÉLNÍKOVÉS235JRHJEKL 60x40x3 6m S235JRH1218m04,59
PROFILY US235JRU 180 12+12,10m S235JR7172,1kg022,00
TYÈE KRUHOVÉS235JRTYÈ KRUHOVÁ D 90 6m S235JR299,64kg049,94
JEKLY UZAVØENÉ OBDÉLNÍKOVÉS235JRHJEKL 100x80x4 6m S235JRH558m010,85
JEKLY UZAVØENÉ ÈTVERCOVÉS235JRHJEKL 220x220x8 6m S235JRH3m051,50
JEKLY UZAVØENÉ OBDÉLNÍKOVÉS235JRHJEKL 40x20x3 6m S235JRH561m02,53
PLECHY ZA STUDENA VÁLCOVANÉDC01 AmPLECH 2,5x1500x3000 DC01 Am6250kg019,62
TYÈE KRUHOVÉS235JRTYÈ KRUHOVÁ D 14 6+6,1m S235JR28,072kg01,21
PLECHY ZA STUDENA VÁLCOVANÉDC01 AmPLECH 1x1000x2000 DC01 Am13920,8kg07,85
TRUBKY SVAØOVANÉS235JRHTRUBKA SVAØOVANÁ 76,1x 3,6 6m S235JRH1004,64kg06,44
PROFILY IPES235JRIPE 140 12+12,10m S235JR7634,865kg012,90
TRUBKY SVAØOVANÉS235JRHTRUBKA SVAØOVANÁ 45x 3 6m S235JRH37,2kg03,10
TRUBKY SVAØOVANÉS235JRHTRUBKA SVAØOVANÁ 48,3x 5 6m S235JRH49,128kg05,34
PLECHY ZA TEPLA VÁLCOVANÉS355MCPLECH 6x1500x3000 S355MC29876kg048,00
TYÈE PLOCHÉS235JRTYÈ PLOCHÁ 20x 5 6m S235JR1634,6205kg00,79
JEKLY OTEVØENÉ US235JRJekl otevøený U 40x40x3 S235JR23,544kg02,616
JEKLY UZAVØENÉ OBDÉLNÍKOVÉS235JRHJEKL 140x80x 4 12m S235JRH78m013,18
JEKLY UZAVØENÉ ÈTVERCOVÉS235JRHJEKL 50x50x3 6m S235JRH1197m04,59
JEKLY OTEVØENÉ US235JRJekl otevøený U 120x50x4 - délka 6m S235JR78kg06,39
PROFILY HEBS235JRHEB 220 12m S235JR216,3kg073,00
TRUBKY SVAØOVANÉS235JRHTRUBKA SVAØOVANÁ 30x 2 6m S235JRH919,08kg01,38
PLECHY ZA TEPLA VÁLCOVANÉ 2000/6000S235JRC+NPLECH 12x2000x6000 S235JRC+N21696kg096,00
KARI SÍTÌB500AKARI SÍ 5x150x150-2000x3000 (KD 37) B500A509ks012,63
TYÈE PLOCHÉS235JRTYÈ PLOCHÁ 80x 8 6m S235JR745,47kg05,02
PROFILY HEAS235JRHEA 100 12+12,1m S235JR147,0202kg017,10
JEKLY UZAVØENÉ ÈTVERCOVÉS235JRHJEKL 15x15x1,5 6m S235JRH486m00,65
PLECHY ZA TEPLA VÁLCOVANÉS235JR+NPLECH 8x1000x2000 S235JR+N8356kg064,00
PROFILY US235JRU 140 12+12,10m S235JR3381,4kg016,00
TYÈE PLOCHÉS235JRTYÈ PLOCHÁ 40x 5 6m S235JR4415,7805kg01,57
JEKLY UZAVØENÉ OBDÉLNÍKOVÉS235JRHJEKL 100x80x5 12m S235JRH6m013,46
PLECHY POZINKOVANÉDX51D Z275PLECH ZN 1x1000x2000 DX51D Z2756175kg08,00
JEKLY UZAVØENÉ ÈTVERCOVÉS235JRHJEKL 30x30x3 6m S235JRH1035m02,59
JEKLY UZAVØENÉ OBDÉLNÍKOVÉS235JRHJEKL 60x30x2 6m S235JRH897m02,78
TRUBKY SVAØOVANÉS235JRHTRUBKA SVAØOVANÁ 219,1x 3 6m S235JRH71,9415kg015,987
PROFILY IS235JRI 180 12+12,10m S235JR2791,21kg021,90
PROFILY IPES235JRIPE 180 12+12,10m S235JR5779,12kg018,80
TYÈE PLOCHÉS235JRTYÈ PLOCHÁ 50x12 6,1m S235JR1581,8455kg04,71
PLECHY ZA TEPLA VÁLCOVANÉS355J2+NPLECH 15x1500x3000 S355J2+N1620kg0120,00
PLECHY ZA STUDENA VÁLCOVANÉDC01 AmPLECH 3x1500x3000 DC01 Am606kg024,00
TYÈE PLOCHÉS235JRTYÈ PLOCHÁ 50x10 6m S235JR1342,2915kg03,93
TYÈE PLOCHÉS235JRTYÈ PLOCHÁ 100x10 6m S235JR955,9025kg07,85
ŠIROKÁ OCELS355J2OCEL ŠIROKÁ 200x25 6m S355J2471kg039,25
ÚHELNÍKY NEROVNORAMENNÉS235JRG2L 150x 75x10 6m S235JRG295kg017,00
ÚHELNÍKY ROVNORAMENNÉS235JRL 40x40x4 6m S235JR2029,364kg02,42
TYÈE PLOCHÉS235JRTYÈ PLOCHÁ 30x 8 6m S235JR1903,56kg01,88
TYÈE PLOCHÉS235JRTYÈ PLOCHÁ 80x10 6m S235JR147,216kg06,28
JEKLY UZAVØENÉ OBDÉLNÍKOVÉS235JRHJEKL 160x80x4 6m S235JRH3m014,25
TYÈE KRUHOVÉC55/12 060TYÈ KRUHOVÁ D 35 C55/12 0601132,5kg07,55
JEKLY UZAVØENÉ ÈTVERCOVÉS235JRHJEKL 30x30x2 6m S235JRH1293m01,84
ÚHELNÍKY ROVNORAMENNÉS235JRL 60x60x 5 6m S235JR1065,821kg04,57
TYÈE PLOCHÉS355J2TYÈ PLOCHÁ 100x12 6m S355J255,932kg09,48
TYÈE PLOCHÉS235JRTYÈ PLOCHÁ 75x 6 6m S235JR21,36kg03,56
JEKLY UZAVØENÉ OBDÉLNÍKOVÉS235JRHJEKL 80x50x4 6m S235JRH186m07,34
TRUBKY SVAØOVANÉS235JRHTRUBKA SVAØOVANÁ 89x 3 6m S235JRH38,16kg06,36
JEKLY UZAVØENÉ OBDÉLNÍKOVÉS235JRHJEKL 80x40x4 6m S235JRH384m06,93
TRUBKY SVAØOVANÉS235JRHTRUBKA SVAØOVANÁ 88,9x 3 6m S235JRH39,12kg06,52
JEKLY UZAVØENÉ OBDÉLNÍKOVÉS355J2HJEKL 180x80x 4 6m S355J2H6m015,50
TYÈE KRUHOVÉS355J2TYÈ KRUHOVÁ D 40 6m S355J259,078kg09,87
PLECHY ZA TEPLA VÁLCOVANÉS235JRC+NPLECH 4x1000x2000 S235JRC+N18196kg032,00
ÚHELNÍKY ROVNORAMENNÉS235JRL 70x70x7 6m S235JR528,7545kg07,39
PLECHY ZA STUDENA VÁLCOVANÉDC01 AmPLECH 2x1250x2500 DC01 Am9432,5kg015,70
TYÈE PLOCHÉS235JRTYÈ PLOCHÁ 30x 5 6m S235JR4709,459kg01,18
PLECHY ZA TEPLA VÁLCOVANÉP265GHPLECH 4x1500x3000 P265GH23020kg032,00
KARI SÍTÌB500AKARI SÍ 8x100x100-2000x3000 (KY 49) B500A188ks047,40
ÚHELNÍKY ROVNORAMENNÉS235JRL 40x40x5 6m S235JR1429,135kg02,97
TYÈE KRUHOVÉ TAŽENÉS355J2C+SHTYÈ KRUHOVÁ D 90 TAŽENÁ h11 3m S355J2C+SH149,82kg049,94
JEKLY UZAVØENÉ OBDÉLNÍKOVÉS235JRHJEKL 200x100x5 12m S235JRH6m023,28
TYÈE PLOCHÉS235JRTYÈ PLOCHÁ 140x 5 6m S235JR33kg05,50
TYÈE ÈTYØHRANNÉS235JRÈTYØHRAN 16x16 - délka 6 m S235JR1609,407kg02,01
JEKLY UZAVØENÉ ÈTVERCOVÉS235JRHJEKL 30x30x1,5 6m S235JRH300m01,42
TYÈE ÈTYØHRANNÉS235JRÈTYØHRAN 60x60 - délka 6 m S235JR339,12kg028,26
TYÈE PLOCHÉS235JR+ARTYÈ PLOCHÁ 100x12 6m S235JR+AR54,984kg09,48
JEKLY UZAVØENÉ OBDÉLNÍKOVÉS235JRHJEKL 120x80x8 6m S235JRH3m023,68
JEKLY UZAVØENÉ OBDÉLNÍKOVÉS235JRHJEKL 140x60x4 6m S235JRH18m011,73
JEKLY UZAVØENÉ ÈTVERCOVÉS235JRHJEKL 60x60x3 6m S235JRH483m05,41
JEKLY UZAVØENÉ OBDÉLNÍKOVÉS235JRHJEKL 60x40x4 6m S235JRH392,9m06,29
JEKLY UZAVØENÉ ÈTVERCOVÉS235JRHJEKL 50x50x4 6m S235JRH867m05,87
TYÈE KRUHOVÉ TAŽENÉS235JRC+CTYÈ KRUHOVÁ D 16 TAŽENÁ h9 3m S235JRC+C1013,04kg01,58
PLECHY ZA STUDENA VÁLCOVANÉDC01 AmPLECH 2,5x1000x2000 DC01 Am11669,6kg019,62
PROFILY IPES235JRIPE 220 12+12,10 m S235JR5107,17kg026,20
TRUBKY SVAØOVANÉS235JRHTRUBKA SVAØOVANÁ 21,3x 2,6 6m S235JRH406,461kg01,199
PLECHY ZA STUDENA VÁLCOVANÉDC01 AmPLECH 1,3x1500x3000 DC01 Am3167,1kg010,20
JEKLY UZAVØENÉ OBDÉLNÍKOVÉS235JRHJEKL 160x90x5 6m S235JRH6m018,30
TYÈE PLOCHÉS235JRTYÈ PLOCHÁ 90x 5 6m S235JR127,08kg03,53
PLECHY ZA TEPLA VÁLCOVANÉS355MCPLECH 8x1500x3000 S355MC18168kg064,00
PLECHY ZA TEPLA VÁLCOVANÉ 2000/6000P265GHPLECH 3x1500x6000 P265GH180kg024,00
PLECHY ZA TEPLA VÁLCOVANÉ 2000/6000S235JRC+NPLECH 4x2000x6000 S235JRC+N10752kg032,00
BETONÁØSKÁ OCELB500BBETONÁØSKÁ OCEL 16mm, délka 6m B500B3773,4065kg01,58
TYÈE PLOCHÉS235JRTYÈ PLOCHÁ 45x 8 6m S235JR42,45kg02,83
PLECHY NEREZOVÉ1.4301-2BPLECH NEREZ 2x1500x3000 1.4301-2B144kg016,00
PLECHY POZINKOVANÉDX51D Z275PLECH ZN 1,5x1500x3000 DX51D Z2751252kg012,00
TYÈE KRUHOVÉ TAŽENÉS235JRC+CTYÈ KRUHOVÁ D 28 TAŽENÁ h9 3m S235JRC+C14,52kg04,84
TYÈE PLOCHÉS235JRTYÈ PLOCHÁ 40x 3 6m S235JR14,06kg00,95
JEKLY UZAVØENÉ ÈTVERCOVÉS355J2HJEKL 40x40x3 6m S355J2H30m03,65
PLECHY ZA TEPLA VÁLCOVANÉ 2000/6000S355J2+NPLECH 25x2000x6000 S355J2+N183kg0200,00
JEKLY UZAVØENÉ OBDÉLNÍKOVÉS235JRHJEKL 100x80x3 6m S235JRH6m08,21
TYÈE PLOCHÉS235JRTYÈ PLOCHÁ 140x10 6m S235JR131,45kg011,00
PROFILY HEAS235JRHEA 100 14,10m S235JR309,035kg017,10
KARI SÍTÌB500AKARI SÍ 6x150x150-2000x3000 (KH 20) B500A264ks018,20
PLECHY ZA STUDENA VÁLCOVANÉDC01 AmPLECH 1x1500x3000 DC01 Am11021,4kg07,85
TYÈE PLOCHÉS355J2TYÈ PLOCHÁ 80x25 6m S355J294,2kg015,70
TYÈE PLOCHÉS235JRTYÈ PLOCHÁ 55x 5 6m S235JR51,84kg02,16
PLECHY ZA STUDENA VÁLCOVANÉDC01 AmPLECH 0,8x1000x2000 DC01 Am902kg06,28
PLECHY POZINKOVANÉDX51D Z275PLECH ZN 3x1250x2500 DX51D Z2754495kg024,00
TRUBKY BEZEŠVÉ11 353.0TRUBKA BEZEŠVÁ 133x10 6m 11 353.0181,98kg030,33
JEKLY OTEVØENÉ LS235JRJekl otevøený L 50x50x3 - délka 6m S235JR67,2kg02,24
JEKLY UZAVØENÉ ÈTVERCOVÉS235JRHJEKL 20x20x2 6m S235JRH2046m01,13
TYÈE PLOCHÉS235JRTYÈ PLOCHÁ 25x 4 6m S235JR830,987kg00,79
TYÈE PLOCHÉS235JRTYÈ PLOCHÁ 100x 6 6,1m S235JR418,5945kg04,71
KARI SÍTÌB500AKARI SÍ 4x100x100-2000x3000 (KA 16) B500A294ks011,90
TYÈE ÈTYØHRANNÉS235JRÈTYØHRAN 8x8 - délka 6 m S235JR39,425kg00,502
TRUBKY BEZEŠVÉS355J2HTRUBKA BEZEŠVÁ 298,5x36 S355J2H1165,25kg0233,05
PLECHY POZINKOVANÉDX51D Z275PLECH ZN 0,55x1000x2000 DX51D Z275412kg04,50
JEKLY UZAVØENÉ OBDÉLNÍKOVÉS235JRHJEKL 100x60x2 6m S235JRH6m04,931
TYÈE ÈTYØHRANNÉS235JRÈTYØHRAN 40x40 - délka 6 m S235JR44,32kg012,56
TYÈE PLOCHÉS235JRTYÈ PLOCHÁ 40x 6 6m S235JR3008,443kg01,88
TYÈE PLOCHÉS235JRTYÈ PLOCHÁ 30x 3 6m S235JR73,3785kg00,71
JEKLY UZAVØENÉ OBDÉLNÍKOVÉS235JRHJEKL 30x20x2 6m S235JRH612m01,47
JEKLY UZAVØENÉ OBDÉLNÍKOVÉS235JRHJEKL 80x30x3 6m S235JRH6m04,82
TYÈE PLOCHÉS235JRTYÈ PLOCHÁ 60x30 6m - pouze pro KOVO Stehlík S235JR3389,787kg014,13
ÚHELNÍKY ROVNORAMENNÉS235JRL 35x35x3 6m S235JR123,44kg01,60
TRUBKY BEZEŠVÉP235TR2TRUBKA BEZEŠVÁ 76,1x 8 P235TR21kg013,44
TYÈE PLOCHÉS235JRTYÈ PLOCHÁ 80x 5 6m S235JR440,015kg03,14
JEKLY UZAVØENÉ ÈTVERCOVÉS355J2HJEKL 70x70x4 6m S355J2H6m08,37
PROFILY US235JRU 80 12+12,10m S235JR4391,944kg08,64
JEKLY UZAVØENÉ OBDÉLNÍKOVÉS235JRHJEKL 90x30x2 6m S235JRH6m03,64
JEKLY UZAVØENÉ ÈTVERCOVÉS235JRHJEKL 100x100x 8 12m S235JRH42m023,17
JEKLY UZAVØENÉ ÈTVERCOVÉS235JRHJEKL 15x15x2 6m S235JRH801m00,78
PLECHY ZA TEPLA VÁLCOVANÉS235JRC+NPLECH 8x1500x3000 S235JRC+N17713kg064,00
TRUBKY SVAØOVANÉS235JRHTRUBKA SVAØOVANÁ 26,9x 2,6 6m S235JRH814,32kg01,56
JEKLY UZAVØENÉ ÈTVERCOVÉS235JRHJEKL 20x20x1,5 6m S235JRH9m00,87
TYÈE ÈTYØHRANNÉS235JRÈTYØHRAN 18x18 - délka 6 m S235JR121,793kg02,54
PROFILY HEAS235JRHEA 240 pøesné délky S235JR85,38kg062,00
TRUBKY SVAØOVANÉS235JRHTRUBKA SVAØOVANÁ 60,3x 3 6m S235JRH761,1kg04,304
TYÈE KRUHOVÉ TAŽENÉS235JRC+CTYÈ KRUHOVÁ D 25 TAŽENÁ h9 3m S235JRC+C14,05kg03,85
JEKLY UZAVØENÉ ÈTVERCOVÉS235JRHJEKL 100x100x 5 6m S235JRH513m015,03
JEKLY UZAVØENÉ ÈTVERCOVÉS235JRHJEKL 120x120x 3 6m S235JRH120m011,05
PLECHY ZA TEPLA VÁLCOVANÉP265GHPLECH 5x1500x3000 P265GH14220kg040,00
JEKLY UZAVØENÉ OBDÉLNÍKOVÉS235JRHJEKL 60x40x5 6m S235JRH18m06,97
PLECHY ZA TEPLA VÁLCOVANÉS235JRPLECH 3x1500x3000 S235JR9180kg024,00
PLECHY ZA TEPLA VÁLCOVANÉ 2000/6000S235JRC+NPLECH 3x2000x6000 S235JRC+N18432kg024,00
PLECHY ZA TEPLA VÁLCOVANÉS235JRC+NPLECH 6x1500x3000 S235JRC+N11698kg048,00
PROFILY HEBS235JRHEB 200 12+12,10m S235JR381,15kg063,00
PLECHY POZINKOVANÉDX51D Z275PLECH ZN 2,5x1250x2500 DX51D Z2753101,5kg020,00
JEKLY UZAVØENÉ ÈTVERCOVÉS355J2HJEKL 50x50x3 6m S355J2H6m04,59
JEKLY UZAVØENÉ OBDÉLNÍKOVÉS235JRHJEKL 90x50x4 6m S235JRH6m08,36
JEKLY UZAVØENÉ OBDÉLNÍKOVÉS235JRHJEKL 70x20x2 6m S235JRH6m02,694
OCEL.PÁSKAS235JR+NOCEL.PÁSKA 30x2 svitek S235JR+N243,54kg00,47
TRUBKY SVAØOVANÉS235JRHTRUBKA SVAØOVANÁ 25x 2 6m S235JRH75,24kg01,137
DRÁTSAE1006, ASTM A510DRÁT KRUHOVÝ ŽÍHANÝ D 3,15 TAŽENÝ SAE1006, ASTM A510832kg00,06
PROFILY IS235JRI 200 12+12,1m S235JR7421,298kg026,20
TRUBKY BEZEŠVÉP235TR2TRUBKA BEZEŠVÁ 44,5x 3,2 6m P235TR258,662kg03,259
ÚHELNÍKY NEROVNORAMENNÉS235JRL 30x20x4 6m S235JR8,76kg01,46
PLECHY ZA TEPLA VÁLCOVANÉS235JRC+NPLECH 4x1500x3000 S235JRC+N13348kg032,00
TRUBKY BEZEŠVÉ11 353.1TRUBKA BEZEŠVÁ 52x10 11 353.1124,284kg010,357