+420 568 404 011           ferrum@ferrum-mb.cz

Svařované „SP“ rošty

Svařované „SP“ rošty

Podlahové SP- svařované rošty se skládají z nosných, rozpěrných a lemovacích prutů popř. lemovacích profilů, které tvoří nerozebíratelný celek. Nosné pruty jsou pod tlakem odporově svařeny s rozpěrnými pruty. Jako rozpěrný prut je u těchto roštů použit překrucovaný čtyřhran. Každý bod styku nosného a příčného prutu je pevně svařen, čímž je zajištěna vysoká tuhost svařovaného roštu.

Nosný prut: část roštu přenášející zatížení

Rozpěrný prut: část roštu zabezpečující vzájemnou polohu a stabilitu nosných prutů

Lemovací prut: část roštu tvořící jeho okraj

Nosná šířka: šířka uložení roštu na nosnou konstrukce (obr. rozměr B) – tento rozměr se uvádí jako první

Délka roštu: rozměr roštu kolmý na nosnou šířku – délka rozpěrných prutů (rozm. L)

Výrobky splňují požadavky norem: ČSN 74 6930, DIN 24 537

Rozměry, atypické rošty, protiskluzová úprava

Svařované Rrošty se vyrábějí v rozměrových řadách níže uvedených a dle konkrétních požadavků objednatele – s tolerancí +0/-4 mm. Rozměry, případné úpravy, výseče, tvary, šikminy, osazení okopových lišt apod. jsou prováděny dle zadání objednatele či odsouhlasené výrobní dokumentace. Vyrábíme i svařované rošty s různými komponenty jako např. kotvy, rámečky, panty, konzoly, držáky atp. Protiskluzová úprava – pro snížení možnosti uklouznutí je možno opatřit rošty protiskluzovou úpravou tzn. vyzoubkování nosných prutů roštu.

Povrchová úprava

Svařované Rsošty se dodávají dle zadání objednatele:

  • 9surové (bez povrch. úpravy)
  • 9základní barva syntetická šedá
  • 9žárově zinkované
  • 9barva prášková vypalovaná – odstíny RAL (komaxit)

Montáž svařovaných roštů

Rošt se při montáži upevňuje na konstrukci tak, aby byl průběžně podepřen pod nosnými pruty z obou stran roštu. Podložná plocha by měla odpovídat výšce nosného pásu roštu nejméně však 25 mm z každé strany.

Svařovaný rošt může být ke konstrukci upevněn:

  • 9spojovacím dílem
  • 9montážním přivařením

Každý svařovaný rošt musí být uchycen nejméně na čtyřech místech, nejlépe v rozích. Uchycení roštu musí zajistit i přenos případných vodorovných sil (např. brzdné síly) do konstrukce.

Navštivte náš e-shop