Dne 25.6. bude pracoviště prodej náhradních dílů a ekologická likvidace autovraků na ulici Jemnická kvůli čerpání řádné dovolené UZAVŘENO. Děkujeme za pochopení.

+420 568 404 011           ferrum@ferrum-mb.cz

Lisované „P“ rošty

Lisované „P“ rošty

Podlahové lisované rošty se skládají z nosných, rozpěrných a lemovacích prutů popř. lemovacích profilů, které tvoří nerozebíratelný celek. Do nosných prutů, jež jsou opatřeny kónickými drážkami, jsou zalisovány rozpěrné (příčné) pruty.

Nosný prut: část roštu přenášející zatížení (zde musí být rošt podepřen)

Rozpěrný prut: část roštu zabezpečující vzájemnou polohu a stabilitu nosných prutů

Lemovací prut: část roštu tvořící jeho okraj

Nosná šířka: šířka uložení roštu na nosnou konstrukci (obr. rozměr B) – tento rozměr se uvádí jako první

Délka roštu: rozměr roštu kolmý na nosnou šířku – délka rozpěrných prutů (rozm. L)

Výrobky splňují požadavky norem: ČSN 74 6930, DIN 24 537

Protiskluzová úprava

Lisované rošty se vyrábějí dle konkrétních požadavků objednatele – v toleranci +0/ –4 mm. Rozměry, případné úpravy, výseče, šikminy, osazení okopových lišt apod. jsou prováděny dle zadání objednatele či odsouhlasené výrobní dokumentace. Vyrábíme i lisované rošty s různými komponenty – kotvy, rámečky, panty, konzoly atp. Protiskluzová úprava – pro snížení možnosti uklouznutí je možno opatřit lisované rošty protiskluzovou úpravou tzn. vyzoubkování příčných nebo i nosných prutů roštu.

Povrchová úprava

Lisované rošty se dodávají dle zadání objednatele:

  • 9surové (bez povrch. úpravy)
  • 9základní barva syntetická šedá
  • 9žárově zinkované
  • 9barva prášková vypalovaná – odstíny RAL (komaxit)

Montáž lisovaných roštů

Rošt se při montáži upevňuje na konstrukci tak, aby byl průběžně podepřen pod nosnými pruty z obou stran roštu. Podložná plocha by měla odpovídat výšce nosného pásu roštu nejméně však 25 mm z každé strany.

Rošt může být ke konstrukci upevněn:

  • 9spojovacím dílem
  • 9montážním přivařením

Každý lisovaný rošt musí být uchycen nejméně na čtyřech místech, nejlépe v rozích. Uchycení roštu musí zajistit i přenos případných vodorovných sil (např. brzdné síly) do konstrukce.

Konstrukce lisovaných roštů "P"

Navštivte náš e-shop